Muzeum závodní cyklistiky

Plakát Muzea

Muzeum závodní cyklistiky v Terezíně se nachází v ulici Akademická 409 v Terezíně. Otevírací doba po domluvě s vedením Cyklistického klubu Slavoje Terezín, sídlícího na stejné adrese.

Mgr. Svatopluk Henke, tel:+420603984046
Ing. Václav Bureš, tel:+420737359719

Podporovatelé Muzea závodní cyklistiky

Everstar s.r.o. REGULACE - VÁHY - SYSTÉMY, spol. s r.o. AMARO spol. s r.o.

Mapa

Roh ulic Akademická a Máchova

Roh ulic Akademická a Máchova

Vstup

Vstup

Tabule

Tabule